Константин, Борис Дали и Илиан - Палатка

BGTop - Мисли под душа
Добави в колекция (16)

Па-па-па палатка,
Па-па-па палатка.
Ей дупета много мразим газета.
Па палатка,
Па палатка.
Па-па-па палатка...
В квартала всички я знаят.
Питай млади питай и стари.
В колко става в колко си ляга.
Все агенти сме.
Как на светло се преоблича,
всеки дебне, всеки наднича.
Щом излезе знаем къде е.
Все агенти сме.
Тя е гордост на квартала.
Но защо с един до сега не е била...
Има всичко, има по много,
ама мен не ме огряло.
Що? - Не дава!, Що? - Не дава!
Слушай тогава..
Палатка тук тук ще си опъна,
ще те чакам без да бързам,
тук тук докато кажеш, че не искаш с друг.
Палатка тук тук ще си опъна,
да ти пея под балкона,
тук тук да ти омръзна и да кажеш ДА!!
Па-па-па палатка.
Па-па-па палатка.
Па палатка,
Па палатка,
Ей дупета много мразим газета.
Па палатка,
Па палатка
Па-па-па палатка.
Из квартала щом появи се,
всеки мъж случайно излиза.
И след нея става опашка.
Все агенти сме.
С походка като на котка,
и с устни топли и вкусни,
как го вдигат кръвното всички.
Все агенти сме.
Ако каже "здрасти" на някой,
седем дни се хвали с това,
какъв е той, какъв е той,
уж сама е и срамота е,
ама мен не ме огряло...
Що? - Не дава!, Що? - Не дава!
Слушай тогава..
Палатка тук тук ще си опъна,
ще те чакам без да бързам,
тук тук докато кажеш, че неискаш с друг.
Палатка тук тук ще си опъна,
да ти пея под балкона,
тук тук да ти омръзна и да кажеш ДА!!
Палатка тук тук ще си опъна,
ще те чакам без да бързам,
тук тук докато кажеш, че неискаш с друг.
Палатка тук тук ще си опъна,
да ти пея под балкона,
тук тук да ти омръзна и да кажеш ДА!!
Палатка тук тук ще си опъна,
ще те чакам без да бързам,
тук тук докато кажеш, че неискаш с друг.
Палатка тук тук ще си опъна,
да ти пея под балкона,
тук тук да ти омръзна и да кажеш ДА!!
Палатка тук тук ще си опъна,
ще те чакам без да бързам,
тук тук докато кажеш, че неискаш с друг.
Палатка тук тук ще си опъна,
да ти пея под балкона,
тук тук да ти омръзна и да кажеш ДА!!


Pa-pa-pa tent
Pa-pa-pa tent.
Hey bottoms hate Gazeta.
Pa tent
Pa tent.
Pa-pa-pa tent ...
The neighborhood all know about it.
Ask ask young and old.
At what is happening in how your bed.
There are agents.
How the light to change,
each lurks every peek.
Once you know where he went
There are agents.
It is the pride of the neighborhood.
But why one has ever been ...
There all have much
but I'm not shining.
What? - Do not give!, What? - Do not give!
Listen then ..
Tent here this will tension,
will wait without haste,
here here til you do not want another.
Tent here this will tension,
you sing in the balcony
here you tired here and say YES!
Pa-pa-pa tent.
Pa-pa-pa tent.
Pa tent
Pa tent
Hey bottoms hate Gazeta.
Pa tent
Pa tent
Pa-pa-pa tent.
Around the neighborhood soon appeared,
every man accidentally released.
And then it becomes a tail.
There are agents.
By walking as a cat
and lips warm and delicious
how they raise blood all.
There are agents.
If you say hello to someone
seven days makes a point,
what it is, what it is,
would itself and shame is
but I'm not shining ...
What? - Do not give!, What? - Do not give!
Listen then ..
Tent here this will tension,
will wait without haste,
here here until you say I do not want another.
Tent here this will tension,
you sing in the balcony
here you tired here and say YES!
Tent here this will tension,
will wait without haste,
here here until you say I do not want another.
Tent here this will tension,
you sing in the balcony
here you tired here and say YES!
Tent here this will tension,
will wait without haste,
here here until you say I do not want another.
Tent here this will tension,
you sing in the balcony
here you tired here and say YES!
Tent here this will tension,
will wait without haste,
here here until you say I do not want another.
Tent here this will tension,
you sing in the balcony
here you tired here and say YES!

Още от Видео клипове

Още от Видео клипове

Още от Всички

Още от ВСИЧКИ