Косе Босе приказка

BGTop - Лисицата с отрязаната опашка - Приказка за деца
Добави в колекция (7)

КОСЕ БОСЕ

НАПРАВИЛО СИ КОСЕНЦЕТО БОСЕНЦЕТО ГНЕЗДЕНЦЕ. СНЕСЛО СИ ЯЙЧИЦА.

ДОШЛА КУМА ЛИСА ПОД ГНЕЗДОТО И РЕКЛА:

- КОСЕ БОСЕ, ДАЙ МИ ЕДНО ЯЙЧИЦЕ! ДОЙДОХА МИ ТАТЕ И МАМА НА ГОСТИ. ЩЕ ИМ СВАРЯ ЧОРБИЦА.

КОСЕНЦЕТО Й ДАЛО ЕДНО ЯЙЧИЦЕ.

НА ДРУГИЯ ДЕН ПАК ДОШЛА КУМА ЛИСА И РЕКЛА:

- КОСЕ БОСЕ, ДАЙ МИ ЯЙЧИЦЕ! ДОЙДОХА МИ КАКА И БАТЕ НА ГОСТИ.

КОСЕТО ПАК Й ДАЛО.

ДНЕС ТЪЙ, УТРЕ ТЪЙ - ОСТАНАЛО НА КОСЕНЦЕТО САМО ЕДНО ЯЙЧИЦЕ.

ДОШЛА ПАК КУМА ЛИСА И РЕКЛА:

- КОСЕНЦЕ БОСЕНЦЕ, ДАЙ МИ ЯЙЧИЦЕ!

- НЯМАМ, ЛИСКЕ! - ОТГОВОРИЛО КОСЕНЦЕТО.

- КАТО НЯМАШ, ТЕБЕ ЩЕ ИЗЯМ!

ЗАПЛАКАЛО КОСЕНЦЕТО. ДАЛО СИ И ПОСЛЕДНОТО ЯЙЧИЦЕ.

НА СУТРИНТА МИНАВАЛО КУЧЕ ПРЕЗ ГОРАТА. ТО ВИДЯЛО КОСЕНЦЕТО, ЧЕ ПЛАЧЕ И ПОПИТАЛО:

- ЗАЩО ПЛАЧЕШ, КОСЕ БОСЕ?

- КАК ДА НЕ ПЛАЧА, КУЧЕНЦЕ? ВСЯКА СУТРИН ИДВА КУМА ЛИСА И МИ ВЗЕМА ПО ЕДНО ЯЙЧИЦЕ. НЕ МОЖАХ ДА СИ ОТВЪДЯ ПИЛЕНЦА. ТАЗИ СУТРИН ПАК ЩЕ ДОЙДЕ. НЯМАМ КАКВО ДА Й ДАМ. СЕГА МЕНЕ ЩЕ ИЗЯДЕ.

- НЕ ПЛАЧИ, КОСЕ БОСЕ! АЗ ЩЕ СЕ СКРИЯ ЕЙ ТУКА, В ШУМАТА. КАТО ДОЙДЕ КУМА ЛИСА ДА ТИ ИСКА ЯЙЧИЦЕ, ТИ Й РЕЧИ: „НЯМАМ, ЛИСКЕ, ЯЙЧИЦЕ. ЕЙ ТАМ, В ШУМАТА ИМА КОКОШЧИЦА. НЕЯ ВЗЕМИ!"

КУЧЕТО СЕ СКРИЛО В ШУМАТА. ДОШЛА КУМА ЛИСА И РЕКЛА:

- КОСЕ БОСЕ, ДАЙ МИ ЯЙЧИЦЕ!

- НЯМАМ, ЛИСКЕ, ЯЙЧИЦЕ. ИМАМ ЕДНА КОКОШЧИЦА, ЕЙ ТАМ - В ШУМАТА. АКО ИСКАШ, ВЗЕМИ НЕЯ.

КУМА ЛИСА СЕ ЗАРАДВАЛА И ВЗЕЛА ДА РОВИ ИЗ ШУМАТА. КУЧЕТО ИЗСКОЧИЛО И Я ПОДГОНИЛО. ТЯ БЯГА, ТО Я ГОНИ; ТЯ БЯГА, ТО Я ГОНИ - НАЙ-ПОСЛЕ СТИГНАЛА ДО ДУПКАТА СИ И СЕ СКРИЛА.

КУЧЕТО КЛЕКНАЛО ПРЕД ДУПКАТА. ЧАКАЛО ДА СЕ ПОКАЖЕ КУМА ЛИСА, ДА Я ХВАНЕ ЗА ШИЯТА.

КУМА ЛИСА НЕ ЗНАЕЛА, ЧЕ КУЧЕТО Я ВАРДИ ОТВЪН, И ВЗЕЛА ДА ПИТА КРАКАТА СИ:

- Я КАЖЕТЕ, КРАЧЕНЦА, КАК ВИКАХТЕ , КОГАТО ВИ ГОНЕШЕ КУЧЕТО?

- БЕЖ, ЛИСКЕ, ДА БЯГАМЕ, БЕЖ, ЛИСКЕ ДА БЯГАМЕ!

- МИЛИ КАКИНИ КРАЧЕНЦА, КАКА ЩЕ ИМ КУПИ ЧЕХЛИЧКИ! АМИ ВИЕ, ОЧИЧКИ, КАК ВИКАХТЕ?

- И НИЕ ТЪЙ ВИКАХМЕ: „БЕЖ, ЛИСКЕ, ДА БЯГАМЕ, БЕЖ, ЛИСКЕ, ДА БЯГАМЕ!"

- МИЛИ КАКИНИ ОЧИЧКИ, КАКА ЩЕ ЕМ КУПИ ОЧИЛЦА! А ВИЕ, УШИЧКИ, КАК ВИКАХТЕ?

- И НИЕ ТЪЙ ВИКАХМЕ: „БЕЖ, ЛИСКЕ, ДА БЯГАМЕ!"

- МИЛИ КАКИНИ УШИЧКИ, КАКА ЩЕ ИМ КУПИ ОБИЧКИ! А ТИ, ОПАШЧИЦЕ, КАК ВИКАШЕ?

- ДРЪЖ, КУЧЕ, ЛИСА ЗА ОПАШКАТА, ДРЪЖ, КУЧЕ, ЛИСА ЗА ОПАШКАТА!

- ТЪЙ ЛИ! ЧАКАЙ ДА ТЕ ДАМ НА КУЧЕТО! - И КУМА ЛИСА СИ ПОДАЛА ОПАШКАТА НАВЪН.

КУЧЕТО Я ХВАНАЛО ЗА ОПАШКАТА И ПОЧНАЛО ДА Я ТЕГЛИ.

ЛИСА СЕ ДЪРПА НАВЪТРЕ, КУЧЕТО ТЕГЛИ НАВЪН. ТЯ НАВЪТРЕ, ТО - НАВЪН.

НАЙ-ПОСЛЕ Я ИЗДЪРПАЛО И - СКОК ВЪРХУ НЕЯ - РАЗКЪСАЛО Й КОЖУХЧЕТО . . .

Още от Приказки

Още от Приказки

Още от Всички

Още от ВСИЧКИ