Рекорд най-бързо пляскане с ръце 802 пъти за 1 минута

  • Всички харесали Рекорд най-бързо пляскане с ръце 8... (19)